Dekvoorwaarden 2019

 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, stallingskosten, verzendkosten en stamboekkosten. Meerdere merries reductie. Veterinaire begeleidingskosten zijn voor rekening van de merriehouder.
 • Voor aanvang van  de eerste inseminatie de merriegegevens aanleveren
 • Alle gemaakte verzend- en ontvangstkosten van het sperma van alle hengsten en SWS hengsten worden doorberekend aan de merriehouder c.q. rechtstreeks aan hen gefactureerd.
 • Binnen een straal van 25 km kunnen merries kosteloos aan huis worden geïnsemineerd. Daarboven brengen wij een kilometervergoeding in rekening.
 • Desgewenst insemineren onze gediplomeerde inseminatoren uw merrie aan huis met sperma van hengsten van andere stations. Voor inseminaties met sperma in eigendom van de klant en/of met sperma van buitenlandse hengsten wordt een provisie in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 50,00 per inseminatie, boven de 10 km wordt tevens een kilometervergoeding in rekening gebracht.
 • Indien gewenst is het sperma van onze hengsten ook via uw eigen hengstenhouder beschikbaar.
 • Voor het gebruik van diepvriessperma van Epilot, Schalkhaar en Ganges gelden aanvullende voorwaarden. Wij informeren u hier graag over. Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van Hengstenhouderij Reilink en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes.
 • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor embryo-spoeling of voor ICSI
 • Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).
 • Merriehouder dient Hengstenhouderij Reilink vóór 1 oktober 2018 een door de dierenarts of het ET centeropgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ ICSI’s per merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 • Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
 • Merries en veulens die bij ons op het station verblijven dienen tegen influenza en tetanus ingeënt te zijn.
 • De merries en veulens verblijven in onze weiden en/of stallen en worden gedekt en geïnsemineerd voor risico van de merriehouder. Het stalgeld voor merries zonder veulens bedraagt € 7,50 per dag, voor merries met veulens € 10,00 per dag. Het stalgeld dient contant te worden betaald bij het ophalen of wegbrengen van de merrie.
 • Wij factureren binnen ongeveer 6 weken na eerste inseminatie. Om voor de gustregeling in aanmerking te komen dient voor 1 oktober een gustverklaring van de dierenarts te worden overlegd. Alleen dan vindt restitutie onder aftrek van € 250,00 vaste kosten plaats. Voor de ponyhengsten geldt een tarief van € 150,00 vaste kosten.
 • Reclamaties over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum binnen te zijn, daarna ontvangen reclamaties kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma,  heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Alleen gecertificeerde c.q. erkende inseminatiestations, die aangesloten zijn bij de Bond van Hengstenhouders, komen in aanmerking voor een inseminatievergoeding.
 • Hengstenhouderij Reilink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • Het dekken c.q. insemineren geschiedt onder de algemene voorwaarden van de bond van KWPN- hengstenhouders, zoals deze gedeponeerd zijn ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 2 april 1976 en/of daarna gedeponeerde wijzigingen en/of aanvullingen.